• Przygotowanie do procesu rekrutacji
 • Proces rekrutacji i selekcji
 • Wybór kandydata
 • Działania po zakończeniu procesu selekcji 

 

Organizacja:

 • Liczba godzin:  18
 • Grupa: 6 osób

Koszt: 260 zł

 

Szkolenie dedykowane jest:

 • Przyszłym Rekruterom / Specjalistom ds. rekrutacji
 • Osobom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Osobom pracującym w działach kadr lub personalnych

 

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji
 • Celem szczegółowym jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
 • Tworzenia profilu kompetencyjnego dowolnego stanowiska pracy
 • Analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów
 • Doboru pytań i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • Unikania błędów w ocenie kandydatów