dyplom
  • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
  • posiadamy własne pracownie specjalistyczne: kosmetyczną, fryzjerską i informatyczną, oraz bardzo dobre zaplecze techniczne dla pozostałych kierunków
  • dla wszystkich słuchaczy nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna
  • bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do ZUS i KRUS
  • absolwenci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez OKE, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • kompetentna i sympatyczna kadra pedagogiczna
  • bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta

Praktyki w wielu renomowanych firmach i instytucjach państwowych stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia oraz pracy. Kadra wykładowców i trenerów rekrutuje się z wielu uczelni województwa lubelskiego oraz szkół średnich, firm i instytucji miasta Chełm.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czerwiec 2014:

technik BHP: 100%
technik usług kosmetycznych: 78%
florysta: 75%
technik ochrony fizycznej osób i mienia: 68%