Bezpłatna oferta edukacyjna Policealnej Szkoły ACADEMIA w Chełmie skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura. Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły na druku ministerialnym, a także zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji i po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie - tytuł technika potwierdzony dyplomem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (bezpłatnie).
Nauka odbywa się w systemie zaocznym w sobotę oraz niedzielę, z reguły co 2 tygodnie. Cykl nauczania trwa, w zależności od kierunku kształcenia od 1 roku (2 semestry) do 2 lat (4 semestry).

books

Prowadzimy nabór na poniższych kierunkach:

 •   Asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)
 •   Technik administracji z elementami spedycji (4 semestry)
 •   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 •   Florysta (2 semestry)
 •   Technik eksploatacji portów i terminali (4 semestry)
 •   Technik informatyk (4 semestry)
 •   Technik ochrony fizycznej osób i mienia (4 semestry)
 •   Technik rachunkowości (4 semestry)
 •   Technik usług kosmetycznych (4 semestry)
 •   Opiekunka środowiskowa (2 semestry)
 •   Opiekun osoby starszej (4 semestry)
 •   Opiekun w domu pomocy społecznej (4 semestry)
 •   Technik turystyki wiejskiej (4 semestry)
 •   Technik drogownictwa (4 semestry)